لیست وسایل کمک آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی.pdf

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

بااحترام، بنا به پیشنهاد سرگروه پایه پنجم ابتدایی جلسه ی آموزشي  بامشخصات ذیل برگزار می گردد.  شایسته است مدیران محترم  بخشنامه را به اطلاع آموزگاران برسانند
 الف : زمان روزپنج شنبه  95/9/4  ساعت8/30 صبح
ب: مكان سالن جلسات گروههای آموزشي واقع در انتهای خیابان شهیدبازیار 
عنوان جلسه
  - بررسی فصل اول كتاب رياضي پایه پنجم - همكاران كتاب رياضي را همراه داشته باشند
تدریس خصوصی رياضي پنجم ابتداییتوسط خانم مقدم09358105007معلم آموزشگاها و مدارس برتر تهران با6 سال سابقه موفق تدریس
تدریس خصوصی رياضي-تدریس خصوصی رياضي پنجم-تدریس خصوصی رياضي چهارمتدریس خصوصی رياضي ششم-تدریس خصوصی رياضي تیزهوشان-کلاس آمادگی برای ورود مدارس
تدریس خصوصی رياضي و علوم ابتدایی -توسط خانم مقدم-09126727412
مدرس مدارس  و آموزشگاه های تهران با 7 سال سابقه موفق تدریس آماده همکاری با دبیرستان و موسسات آموزشي
معلم خصوصی رياضي خانم-تدریس خصوصی رياضي ششم،پنجم،چهارم،سوم-تدریس خصوصی رياضي و علوم متوسطه-معلم خصوصی رياضي و علوم تیزهوشان-تدریس خصوصی رياضي پیشرفته-معلم خصوصی علوم پیشرفته-تدریس خصوصی رياضي نهم-تدریس خصوصی رياضي ششم-تدریس خصوصی رياضي هفتم
تدریس خصوصی رياضي و علوم ابتدایی -توسط خانم مقدم-09126727412
مدرس مدارس  و آموزشگاه های تهران با 6 سال سابقه موفق تدریس آماده همکاری با دبیرستان و موسسات آموزشي
 
معلم خصوصی رياضي خانم-تدریس خصوصی رياضي ششم،پنجم،چهارم،سوم-تدریس خصوصی رياضي و علوم متوسطه-معلم خصوصی رياضي و علوم تیزهوشان-تدریس خصوصی رياضي پیشرفته-معلم خصوصی علوم پیشرفته-تدریس خصوصی رياضي نهم-تدریس خصوصی رياضي ششم-تدریس خصوصی رياضي هفتم
مدرس مدارس  و آموزشگاه های تهران با 6 سال
فیلم های آموزشي راهنمای تدریس رياضي پایه پنجم


 1
فیلم آموزشي راهنمای تدریس فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
رياضي پایه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی
فارسی
فایل1
7.81 MB

2
فیلم آموزشي راهنمای تدریس فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
رياضي پایه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی
فارسی
فایل2
8.43 MB

3
فیلم آموزشي راهنمای تدریسفصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
رياضي پایه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی
فارسی
فایل3
2.26 MB

4
ف
تدریس خصوصی رياضي و علوم ابتدایی -توسط خانم مقدم-09126727412
مدرس مدارس  و آموزشگاه های تهران با 6 سال سابقه موفق تدریس آماده همکاری با دبیرستان و موسسات آموزشي
 
معلم خصوصی رياضي خانم-تدریس خصوصی رياضي ششم،پنجم،چهارم،سوم-تدریس خصوصی رياضي و علوم متوسطه-معلم خصوصی رياضي و علوم تیزهوشان-تدریس خصوصی رياضي پیشرفته-معلم خصوصی علوم پیشرفته-تدریس خصوصی رياضي نهم-تدریس خصوصی رياضي ششم-تدریس خصوصی رياضي هفتم
مدرس مدارس  و آموزشگاه های تهران با 6 سال
پاسپورت ِ جوجه نیومده هنوز...
حالم گرفته س....
حوصله هیچ کس و هیچیو ندارم...
 
نشستم سر کتاب تست رياضي خواهر زاده . 
دو پنجم از سه هفتم راهی ۱۲۶ کیلومتر است . یک پنجم آن راه چند متر است؟؟
 
آخ چقدر دلم تنگ شده بود برای رياضي.
بعد دوسال...
روحم شاد شد واقعا.
 
 
 
 
جلسه هماهنگی برنامه های مدارس ابتدایی باحضور مدیران محترم مدارس ابتدایی در تاریخ 95/7/19 در سالن جلسات گروههای آموزشي برگزار گردید.
در این جلسه كارشناس محترم تكنولوژی وگروههای آموزشي اهم برنامه ها وطرح های دوره ابتدایی را برای حضار شرح دادند .
تدریس خصوصی رياضي ابتدایی-توسط خانم مقدم-09358105007
معلم آموزشگاهها و مدارس برتر تهران با 6 سال سابقه موفق تدریس
برچسب ها :معلم خصوصی رياضي خانم- تدریس خصوصی رياضي ششم، پنجم، چهارم وسوم- تدریس خصوصی رياضي متوسطه- معلم خصوصی رياضي  تیزهوشان- تدریس خصوصی رياضي پیشرفته- معلم خصوصی رياضي
كتاب های درسی دانش آموزان دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

فهرست كتاب های درسی :
كتب بریل پیش حرفه ای
كتب پیش حرفه ای

ليست کیت های آموزشي دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

مجموعه وسايل آموزشي درس كار و فناوری دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 
مجموعه وسايل آموزشي درس تقویت مهارت های حسی و حركتی دوره متوسطه پیش حرفه ای
مجموعه وسايل درس علوم تجربی و بهداشت دوره اول متوسطه پیش حرفه ای
مجموعه وسايل درس رياضي دوره اول متوسطه پیش حرفه ای
مجموعه وسايل درس مهارت ه
نسخه دوم پیش نویس فصل اول كتاب رياضي پایه ششم ابتدایی
نسخه دوم پیش نویس فصل دوم كتاب رياضي پایه ششم ابتدایی
نسخه دوم پیش نویس فصل سوم كتاب رياضي پایه ششم ابتدایی
نسخه دوم پیش نویس فصل چهارم كتاب رياضي پایه ششم ابتدایی
نسخه دوم پیش نویس فصل پنجم كتاب رياضي پایه ششم ابتدایی
نسخه دوم پیش نویس فصل ششم كتاب رياضي پایه ششم ابتدایی
نسخه دوم پیش نویس فصل هفتم كتاب رياضي پایه ششم ابتدایی
 
 
 
كتاب های درسی دانش آموزان دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

فهرست كتاب های درسی :
كتب بریل پیش حرفه ای
كتب پیش حرفه ای

ليست کیت های آموزشي دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

مجموعه وسايل آموزشي درس كار و فناوری دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 
مجموعه وسايل آموزشي درس تقویت مهارت های حسی و حركتی دوره متوسطه پیش حرفه ای
مجموعه وسايل درس علوم تجربی و بهداشت دوره اول متوسطه پیش حرفه ای
مجموعه وسايل درس رياضي دوره اول متوسطه پیش حرفه ای
مجموعه وسايل درس مهارت ه
با عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی و محترم کارشناسی ارشد رشته های روان شناسی، آموزش ابتدایی
می توانید یکی از موضوعات زیر را که عمدتا در مورد بازی ستاره و سبک آموزشي استارمس است، برای تدوین پایان نامه انتخاب بفرمایید
موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه ی دانشجویان کارشناسی ارشد در مورد سبک آموزشي رياضي از راه بازی ستاره. (فهرست زیر مربوط به سال 95 است که هنوز بازی ستاره به پایه های بالاتر از اول ابتدایی نرسیده است. در ادامه ی این فهرست سایر محتوا
آموزش رياضي پایه سوم ابتدایی
دانش آموزان و اولیای گرامی آموزش رياضي پایه سوم ابتدایی را میتوانید از طریق ليست زیر دانلود نمایید.
آموزش رياضي پایه سوم ابتدایی
نمونه سوالات رياضي سوم دبستان
آموزش رياضي سوم ابتدایی سوال ۱ صفحه ی ۸
آموزش رياضي پایه سوم سوال ۲صفحه ۸
آموزش رياضي پایه سوم سوال ۳ صفحه ۹
آموزش رياضي پایه سوم ابتدایی سوال ۴ صفحه ۹
آموزش رياضي پایه سوم فعالیت۱ صفحه ۱۰
آموزش رياضي پایه سوم فعالیت۲ صفحه ۱۰
آموزش رياضي پایه سوم  سوال۱ص
تدریس خصوصی رياضي ابتدایی توسط خانم مقدم 09126727412- 7 سال تجربه موفق تدریس آموزشگاهی و خصوصی-5 سال تجربه تدریس در مدارس منطقه دو تهران
معلم خصوصی رياضي خانم- تدریس خصوصی رياضي ششم، پنجم، چهارم وسوم- تدریس خصوصی رياضي متوسطه- معلم خصوصی رياضي تیزهوشان- تدریس خصوصی رياضي دبستان – معلم رياضي مدرسه
كتاب های درسی دانش آموزان دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

فهرست كتاب های درسی :
كتب بریل پیش حرفه ای
كتب پیش حرفه ای

ليست کیت های آموزشي دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

مجموعه وسايل آموزشي درس كار و فناوری دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 

مجموعه وسايل آموزشي درس تقویت مهارت های حسی و حركتی دوره متوسطه پیش حرفه ای

مجموعه وسايل درس علوم تجربی و بهداشت دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

مجموعه وسايل درس رياضي دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

مجموعه وسايل درس مهار
 برای مشاهده متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید
آزمون رياضي جدید پایه ششم ابتدایی - هفته سوم آبان ماه 95
 رياضي پایه ششم دبستان، رياضي پایه ششم ابتدایی، رياضي پایه ششم، رياضي ششم دبستان،رياضي پایه ششم دبستان،رياضي پایه ششم ابتدایی،رياضي پایه ششم،رياضي ششم دبستان،آزمون رياضي جدید پایه ششم ابتدایی،آزمون رياضي پایه ششم ابتدایی،آزمون رياضي ششم ابتدایی
با سلام و احترام ، در راستای تحقق برنامه عملیاتی ، گروه رياضي استان ،گروه رياضي شهرستان اسلام آبادغرب اقدام به برگزاری مسابقه " تولید محتوای الکترونیکی کتب جدیدالتالیف پایه دهم  " با موضوع "چند ضلعی ها از هندسه دهم یا الگو و دنباله از رياضي دهم تجربی و رياضي "  می نماید . شایسته است اعضای محترم گروه فایل  مورد نظر را در قالب CD حداکثر تا تاریخ 10/12/95 به گروه رياضي اسلام آباد غرب ارسال نمایند.درضمن به نفرات اول تا سوم تشویقی رئیس اداره وبه نفر منت
1-مطالعه و بررسی مدولاسیون ها در شبکه های نسل پنجم  اقای موسوی و اقای غفار پور 7-2-95 2-مطلعه و بررسی کدینگ  در شبکه های نسل پنجم  خانم حقانی 14-2-95  3-مطلعه و بررسی پروتکل های تشخیص و تصحیح خطا در شبکه های نسل پنجم  اقای داداشی 21-2-95   4-مطلعه و بررسی پروتکل های مدیریت دسترسی به مدیادر شبکه های نسل پنجم  خانم امیدی28-2-95   5-مطلعه و بررسی پروتکل های کنترل جریان در شبکه های نسل پنجم  اقایان میلان لو و منصوری 4-3-95   6-مطلعه و بررسی پروتکل های مسی
1-برگزاری جلسه توجیحی با اولیای دانش آموزان پایه های پنجم وششم
2-برگزاری جلسه با دیگر معلمان پایه پنجم وششم با موضوع هماهنگی
3-پیشبرد دروس ادبیات وتفکر وپژوهش طبق بودجه بندی سالانه
4-انجام کارگاه معنی شعردر کلاس
5-انجام تمرین مشاعره برای ایجاد تنوع وایجاد انگیزه در کلاس
6-برگزاری  رقابت مشاعره درپایه های چهارم پنجم وششم ومعرفی برگزیدگان
7-اجرای تدریس به صورت نمایشی با هدف پروش خلاق وتاثیر آموزشي
8-ضرب المثل خوانی
9-برگزاری کلاس تقویتی درپایه
بیلاى کاری آذماه1 -برگزاری جلسه توجیحی با اولیای دانش آموزان پایه های پنجم وششم2 -برگزاری جلسه با دیگر معلمان پایه پنجم وششم با موضوع هماهنگی3 -پیشبرد دروس ادبیات وتفکر وپژوهش طبق بودجه بندی سالانه4 -انجام کارگاه معنی شعردر کلاس5 -انجام تمرین مشاعره برای ایجاد تنوع وایجاد انگیزه در کلاس6 -برگزاری رقابت مشاعره درپایه های چهارم پنجم وششم ومعرفیبرگزیدگان7 -اجرای تدریس به صورت نمایشی با هدف پروش خلاق وتاثیرآموزشي8 -ضرب المثل خوانی9 -برگزاری کلاس
با سلام و خسته نباشید خدمت اولیاء محترم
رياضي: لیگ رياضي پایه های سوم وچهارم به صورت گروهی و هماهنگ برگزار گردید.و سوالات کانگرو و پیشرفته ی رياضي حل شد
فارسی: ارزشیابی از دانش آموزان وتدریس نکات دستوری درس پنجم
فارسی نوشتاری صفحه ی اول درس پنجم تکمیل شد
علوم:ارزشیابی دو فصل آخر وتدریس قسمت آخر فصل اندازه گیری مواد
برنامه هفتگی کلاس دوم
 

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
زنگ ششم

شنبه
ورزش
هنر
رياضي
فارسی
علوم
مهارت های زندگی

یک شنبه
رياضي
قرآن
فارسی
هدیه
املا
کیفیت بخشی آموزشي

دوشنبه
قرآن
رياضي
علوم
ورزش
فارسی
قرآن

سه شنبه
فارسی
املا
رياضي
هنر
هدیه
کتابخوانی

چهار شنبه
قرآن
فارسی
رياضي
علوم
فارسی
مکمل
خلاصه دروس و نكات مهم رياضي جدید پایه ششم ابتدایی
 به ادامه مطلب مراجعه کنید
رياضي پایه ششم دبستان، رياضي پایه ششم ابتدایی، رياضي پایه ششم، رياضي ششم دبستان،رياضي پایه ششم دبستان،رياضي پایه ششم ابتدایی،رياضي پایه ششم،رياضي ششم دبستان،آزمون رياضي جدید پایه ششم ابتدایی،آزمون رياضي پایه ششم ابتدایی،آزمون رياضي ششم ابتدایی
رياضي پایه ششم دبستان
رياضي پایه ششم ابتدایی
رياضي پایه ششم
رياضي ششم دبستان
خلاصه دروس و نكات مهم رياضي جدید پایه
درمان اختلال رياضي
رياضي برای دنیای بزرگ سالی حیاتی است و ناتوانی در رياضي نمی تواند نادیده گرفته شود. رياضي درسراسر زندگی به کار می رود و فقدان رياضي و فهمیدن آن ممکن است انتخاب های زندگی دانش آموز را محدود کند. رياضي هم چنین برای ایجاد تعادل مالی به خصوص در محاسبه درآمدها در برابر هزینه ها ضروری است. بنابراین درمان اختلال رياضي نه تنها برای دوره تحصیلی بلکه برای تمام عمر ضروری است. درمان در چند حیطه انجام می گیرد که به هر یک از آنها پرداخته
برای مشاهده متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید
 
تمرین کسر و اعداد مخلوط رياضي جدید پایه ششم ابتدایی
 
تمرین کسر و اعداد مخلوط رياضي جدید پایه ششم ابتدایی,تمرین کسر و اعداد مخلوط رياضي پایه ششم ابتدایی,تمرین کسر و اعداد مخلوط رياضي ششم ابتدایی,تمرین کسر و اعداد مخلوط,رياضي پایه ششم ابتدایی,کسر و اعداد مخلوط رياضي پایه ششم ابتدایی,انواع کسر, عدد مخلوط, روش تبدیل کسر به عدد مخلوط, روش تبدیل عدد مخلوط به کسر, رياضي پایه ششم دبستان, رياضي پایه ششم ا
آموزش Word 2010 آموزش ورد 2010 دانلود آموزش Word 2010 دانلود آموزش ورد 2010   Word 2010 ورد 2010 دانلود  Word 2010 دانلود  ورد 2010 (حجم 105.09MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي   جبر و احتمال سال سوم- رياضي   جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود  جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود  جبر و احتمال سال سوم- رياضي (حجم 54.41MB) دانل
آموزش Word 2010 آموزش ورد 2010 دانلود آموزش Word 2010 دانلود آموزش ورد 2010   Word 2010 ورد 2010 دانلود  Word 2010 دانلود  ورد 2010 (حجم 105.09MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي   جبر و احتمال سال سوم- رياضي   جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود  جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود  جبر و احتمال سال سوم- رياضي (حجم 54.41MB) دانل
برای مشاهده متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید
 
تمرین کسر و اعداد مخلوط رياضي جدید پایه ششم ابتدایی
 
تمرین کسر و اعداد مخلوط رياضي جدید پایه ششم ابتدایی,تمرین کسر و اعداد مخلوط رياضي پایه ششم ابتدایی,تمرین کسر و اعداد مخلوط رياضي ششم ابتدایی,تمرین کسر و اعداد مخلوط,رياضي پایه ششم ابتدایی,کسر و اعداد مخلوط رياضي پایه ششم ابتدایی,انواع کسر, عدد مخلوط, روش تبدیل کسر به عدد مخلوط, روش تبدیل عدد مخلوط به کسر, رياضي پایه ششم دبستان, رياضي پایه ششم ا
برای مشاهده متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید
 
 
نكات مهم کتاب درسی رياضي جدید پایه ششم ابتدایی
 
رياضي پایه ششم دبستان، رياضي پایه ششم ابتدایی، رياضي پایه ششم، رياضي ششم دبستان،رياضي پایه ششم دبستان،رياضي پایه ششم ابتدایی،رياضي پایه ششم،رياضي ششم دبستان،آزمون رياضي جدید پایه ششم ابتدایی،آزمون رياضي پایه ششم ابتدایی،آزمون رياضي ششم ابتدایی
1-برگزاری جلسه توجیحی با اولیای دانش آموزان پایه های پنجم وششم
2-برگزاری جلسه با دیگر معلمان پایه پنجم وششم با موضوع هماهنگی بیشتر تدریس و انتخاب کتاب های کمکی وجامع جهت معرفی به دانش آموزان
3-طراحی بودجه بندی سالانه در دروس ادبیات پایه های پنجم وششم وهمچنین درس تفکر وپژوهش پایه ششم
4-پیشبرد دروس ادبیات وتفکر وپژوهش طبق بودجه بندی سالانه
5-طراحی طرح درس روزانه با توجه به کتاب کمکی  طرح درس مرآت
6-انجام کارگاه معنی شعر
7-راه اندازی کتابخانه کلا
برای مشاهده متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید
 
تقسیم كسرها در رياضي ششم ابتدایی جدید
 
رياضي پایه ششم دبستان، رياضي پایه ششم ابتدایی، رياضي پایه ششم، رياضي ششم دبستان، تقسیم كسرها در رياضي ششم ابتدایی جدید، تقسیم كسرها در رياضي ششم ابتدایی، تقسیم كسرها
در این بخش از وبسایت درس آموز، به یکی از ضروریات مورد نیاز دانش‎آموزان پایه هفتم دوره اول متوسطه در درس رياضي پرداخته شده است. به دلیل ورود تازه‎ی دانش آموزان به مقطع جدید تحصیلی و مواجهه این عزیزان با مطالب آموزشي رياضي که قدری از دوره‎ی ابتدایی جدی‎تر است، متاسفانه گاهاً افت تحصیلی و در پی آن سردرگمی دانش‎آموز و اولیاء وی دیده می‎شود.
مدیریت آموزشي به این دلایل و در جهت کم نمودن این مشکلات، تهیه جزوات آموزشي با کیفیت بسیار بالا و همچن
درس پنجم منزلگاه بعد دین و زندگی 1 پایه دهم
پاورپوینت درس 5 منزلگاه بعد دین و زندگی 1 پایه دهم
پاورپوینت درس پنجم منزلگاه بعد دین و زندگی
پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی 1 پایه دهم
درس پنجم منزلگاه بعد دین و زندگی پایه دهم درس پنجم منزلگاه بعد دین و زندگی 1 پایه دهم
درس پنجم 5 منزلگاه بعد زمانی که مجاهدی در راه خدا به شهادت می رسد یا مادری پس از تربیت فرزندان شایسته، چشم از دنیا فرو می بندد یا پدری پس از سال ها تلاش و کوشش در بستر بیماری جان می سپر
 برای مشاهده متن کامل روی لینک های زیر کلیک کنید
 
نمونه سوال نوبت اول رياضي پایه ششم ابتدایی
/.../نمونه+سوال+نوبت+اول+رياضي+پایه+ششم+ابتدای...
 
نمونه سوال رياضي پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و نهم · نمونه سوال رياضي پایه ششم ابتدایی نوبت اول سری بیست و هشتم · نمونه سوال رياضي پایه ششم ...
نمونه سوالات نوبت اول رياضي پایه ششم ابتدایی - دانلود نمونه
 
دانلود نمونه سوال پایه ششم ابتدایی
برای مشاهده متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید
 
طرح درس رياضي ششم ابتدایی
طرح درس رياضي ششم ابتدایی،طرح درس رياضي ششم،طرح درس رياضي پایه ششم ابتدایی،طرح درس رياضي پایه ششم،طرح درس رياضي پایه ششم دبستان،طرح درس رياضي ششم دبستان
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید