کبلا.کیجا.رشت

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

کبلاکیجا-کیست وچگونه کشته شد؟
اگر بخواهیم به اعدام‌هایی که در‌‌ همان روز‌ها اجرا شد نگاه کنیم. عموماً افرادی به عنوان اعدام‌کننده قرار می‌گرفتند که شرور‌تر از مردم عادی جامعه بودند، مثلاً اعدام کبلا کیجا یا مهدی پاسبان از همین سنخ خشونت‌ها بود.
کسی که کبلا کیجا را تیرباران کرد، یکی از شرور‌ترین لات‌های منطقهٔ پل عراق بود که در قماربازی و شرارت شهره بود. لحظهٔ اعدام، از نوک پا تا فرق سر کبلا کیجا را تیرباران کرد.خاطره سردارامیرگل(فرم
کبلاکیجا-کیست وچگونه کشته شد؟
اگر بخواهیم به اعدام‌هایی که در‌‌ همان روز‌ها اجرا شد نگاه کنیم. عموماً افرادی به عنوان اعدام‌کننده قرار می‌گرفتند که شرور‌تر از مردم عادی جامعه بودند، مثلاً اعدام کبلا کیجا یا مهدی پاسبان از همین سنخ خشونت‌ها بود.
کسی که کبلا کیجا را تیرباران کرد، یکی از شرور‌ترین لات‌های منطقهٔ پل عراق بود که در قماربازی و شرارت شهره بود. لحظهٔ اعدام، از نوک پا تا فرق سر کبلا کیجا را تیرباران کرد.خاطره سردارامیرگل(فرم
ای رمدانزیبا ته بلارم ته ریکا و کیجا ره بلارم ته غیرت یاران چه قشنگه ته گت گته مردا ره بلارم مه جان شهیدان رمدان ره  ره بلارم ته اصطل و سمبی چه قشنگه ته گت گته دارا ره بلارم   ای رمدان زیبا  شش شهید هدایی  اون شهیدان رعنا ره بلارم خاش گت گته رفیقا ره   بلارم  خاش آغوزبن و بنه سر و افرابن ره بلارم
اون چشمه اغوزبن اون اوه اون اب زلال ره یلارم
اون مزرعه با برکت شلیار ره بلارم
 
مادر: وی دیوشان نوشان. وی دوک وَلِه! اَمِه هَمرَه هَلَه وَلِ وَلِه راه شونو.اَمِره جوش وَرگِن نوکون!.
مادر: هنوز ناراحت است. دوک او کج است(کنایه: ناراحتی)! با ما هنوز هم چپ افتاده است! داغ دل ما را تازه نکن!.
 
پدر: اَمِه کیجا وِرِه نخاسِه  وی تاوانِ وَنه اَمِه هَدیم.اُن خا مُرده خاکِه  خدا وِرِه بیامرزه .لابد قسمت نوبا زن شهید وَکِه.
پدر: دختر ما او را نمی خواست تاوان او را ما بدهیم. او که مرده خاک است. خدا او را بیامرزد. لابد قسمت نبود زن شهید شود.
 
       رحم
خدایا رَحم
هاکن اَمهِ بِزا ره
اَمهِ بِزا
،خِدا تا زِکِ زا ره
چه کیجا
وَچه وا هم چه ریکا رِه
که دِنیا
نِمونه سختی هِزاره
زَمونه پیر
هاکِرده زود اِما ره
روزِ روشِن
اَمِسهِ شوومِ تاره
بِهار
نِنِه، پاییزِ زردِ زاره
راهِ کَج
ویشترا، راستِ بِلاره
کیجا پِرهِ
خِنه موندِنه ماره
ریکا اَبرو
بَهیت دست دِنه یاره
خِداوَندا
هاکِن اَهی تِه چاره
که
عِشق بورده شِوِ، دِل هَسه پاره
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید